GORĄCZKI KRWOTOCZNE wywołane przez wirusy Ebola i Marburg, gorączka lassa itp.)

Główne drogi zakażenia
Grupa chorób powodowanych przez różne wirusy. Większość jest przenoszona przez komary. Wirusem Ebola i Marburg można się zakazić przez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi, śliną i wydalinami chorej osoby. Niektóre z gorączek krwotocznych przenoszone są przez gryzonie.

Obszary zagrożone
Choroby te występują zwykle jako epidemie w rejonie tropikalnym i subtropikalnym.

Profilaktyka
Zapobieganie tym chorobom polega na ochronie przed ukąszeniami komarów, oraz unikanie bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Najbezpieczniej jest unikać podróży w rejony występowania gorączek krwotocznych.

Powrót

Udostępnij tę stronę