KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU

Główne drogi zakażenia
Choroba wirusowa, przenoszona przez kleszcze.

Obszary zagrożone
Występuje w leśnych rejonach niektórych części Azji i Europy źrodkowej i Wschodniej. W Polsce ryzyko zakażenia największe jest w lasach województw: podlaskiego i warmińsko- mazurskiego. Częstość zachorowań podlega zmianom sezonowym.

Schemat szczepienia
3 dawki w odstępach: 0/ 1-2 miesiąc / 9-12 miesiąc. Odporność na 3 lata. Po 3 latach 1 dawka przypominająca na kolejne 3 lata.

Powrót

Udostępnij tę stronę