POLIOMYELITIS (INACZEJ: CHOROBA HEINEGO-MEDINA, PORAŻENIE DZIECIĘCE NAGMINNE, POTOCZNY SKRÓT- POLIO)

Główne drogi zakażnia
Choroba wirusowa, przenoszona droga pokarmową lub kropelkową przy bliskim kontakcie z zakażoną osobą.

Obszary zagro࠯ne
Występuje w Afryce Zachodniej i Centralnej oraz Azji, a także w Indiach, Pakistanie i Afganistanie.

Schemat szczepienia
1 dawka przypominająca przed wyjazdem. Szczepienie jest ważne co najmniej 10 lat.

Powrót

Udostępnij tę stronę